Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun 27/11/2017

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

Diweddarial misol, Gorffennaf 2017.

 

Ar Nos Wener, Mai’r 19eg, cawsom ddarlith gynhwysfawr iawn gan Steffan Tudor, Pennaeth Adran Ffiseg Ysgol Glan Clwyd,  am Ffiseg Gronynnau  ac am ei Ymweliad â C.E.R.N., sef “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” yng Ngenefa yn 2015.  Roedd y ddarlith yn un ryngweithiol a bu Mr. Tudor yn holi’r gynulleidfa a defnyddio arbrofion i ddatblgyu ei sgwrs.  Wrth edrych ar nifer a safon y cwestiynau a’r sylwadau a gafwyd ar ddiwedd y ddarlith, roedd y noson yn llwyddiant ysgubol.  Diolch iddo am ei frwdfrydedd.

Roedd ein Diwrnod Agored ar y diwrnod canlynol yn llwyddiant hefyd, wrth inni gymryd rhan yn yr Ŵyl Wanwyn.  Gŵyl yw hon sy’n dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a buom ni yn dysgu sut i wneud Celf Losgliw ac yn gwylio sut mae Trosglwyddydd Sparks yn gweithio.  Bu pobl hefyd yn edmygu’r Corn Voigt “newydd” ac yn rhyfeddu at wychder y sain.

 

Codwyd £334 yn y Bore Coffi yn Eirianfa ar Fehefin 3ydd, ar y cŷd â Chlwb Ffilmiau Dinbych.  Diolch i bawb a’n cefnogodd ac yn arbennig i’r Maer a’r Faeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

Dydd Gwener, 24 Tachwedd, 7.00  y.h.

"Yr Ymgyrch am S4C"

Gan: Angharad Tomos

(Sgwrs yn Gymraeg)

 

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 2il, 10:00 - 12:00, Bore Coffi ar y cyd a MaryDei a MIND yn Eirianfa, Dinbych, LL16 3TS

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo