Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad Misol, Tachwedd 2017

Diweddariad Misol, Tachwedd 2017

 

 

Dyma recordydd gwifr Minifon P55, o 1955, a gyflwynwyd i’r Amgueddfa yn ddiweddar.  Dyfeisiwyd y recordydd gwifr gan Valdemar Poulsen o Ddenmarc, a wnaeth waith arwyddocaol iawn gyda darllediadau radio cynnar hefyd.  Roedd y recordydd yn gweithio yn debyg i recordydd tâp wrth i wifren ddur denau gael ei thynnu ar draws y pen recordio ar gyflymder.  Roedd hyn yn rhoi bron i awr o amser recordio, oedd yn hirach na record gramoffôn.  Roedd y recordydd gwifr yn boblogaidd iawn 1945-1954 fel peiriant arddweud ac ar gyfer recordio yn y cartref, ond wedyn cafodd ei ddisodli gan y recordydd tâp.

 

 

Cafwyd penwythnos llwyddiannus iawn yn yr Amgueddfa yn ystod ‘Drysau Agored’ Dinbych.  Bu dros drigain o bobl yn ymweld â’r Amgueddfa, nifer ohonynt o du allan i’r dref.  Cafwyd teithiau tywys, arddangosiadau gan yr Amaturiaid Radio a sesiynau celf a chrefft i blant ac oedolion.  Uchafbwynt y penwythnos oedd Lowri Jones yn rhoi cipolwg i ni ar fywyd a llwyddiannau  “David Edward Hughes y Dyfeisiwr” trwy lygaid Blodwen, y forwyn.  

 

Mae ein rhaglen ddarlithiau misol yn mynd yn ei blaen yn hwylus.  Dyma’r rhai nesaf:

Yn Saesneg - ‘Dinbych a Ffrynt y Gorllewin’, gan Clwyd Wynne a Cliff Kearns ar Dachwedd 17eg.

        

Ac yn Gymraeg - ‘Yr Ymgyrch am S4C’, gan Angharad Tomos,  ar Dachwedd 24ain.  

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  Croeso cynnes i bawb.

 

Bydd ein Bore Coffi eleni ar Ragfyr 2il yn Eirianfa, 10.00 y.b., pan fyddwn yn cydweithio â MaryDei a Mind Dyffryn Clwyd.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo