Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddarial misol, Mawrth 2018.

Diweddarial misol, Mawrth 2018.

 

Cawsom ddarlith arbennig iawn ar Ionawr 19eg pan ymwelodd John Clark â’r Amgueddfa am yr ail waith i sôn am ei ddiddordeb, Creu Gemwaith.  Rhoddodd fraslun i ni o gefndir hanesyddol metalau, gan gyfeirio yn arbennig at yr Hen Eifftiaid a’u sgiliau rhyfeddol yn toddi ac yn trin aur i wneud gemwaith ac offer pob dydd 2330 c.c..  Ceir tystiolaeth am hyn mewn lluniau ac hieroglyffigau sydd ar waliau beddau o’r cyfnod.  Yn y rhan o lun o fedd Mereruka isod, gwelir chwech dyn yn chwythu aur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonioddd John am wahanol fetelau, a’r ffordd i raddio aur.  Esboniodd fod aur pur yn 24 carat, a bod yr aur ‘gwyn’ sy’n boblogaidd ar hyn o bryd, o bosib yn aur 18 carat gyda metel arall, fel arian, wedi ei ychwanegu ato.  Dangosodd luniau o’r modrwyau, tlysau a’r clustdlysau mae wedi eu creu, a roedd hi’n braf i weld ei wraig, Sue, yn gwisgo rhai.  

 

 

 

 

Fel y gwelwch, mae gan yr Amgueddfa Radio Celfyddyd Bop batri eiconig o’r 70au.  Mae’r seinydd yn y llythyren "O" ac mae antena telescopig yn y cefn. 

Mae’n medru derbyn gorsafoedd FM a MW ac roedd yn bosib prynu’r radio mewn coch, glas neu aur.

 

 Bu raid gohirio darlith Ifor ap Glyn ar “Darlledu yng Nghymru” tan Mehefin 15fed.  David Crawford, Curadur yr Amgueddfa, fydd yn traddodi darlith flynyddol David Edward Hughes felly ar Fawrth 16eg, a ‘Datblygiad y Record                                                                                                                     Gramoffôn 78RPM’ fydd ei destun.

 

Dyma’r darlithiau eraill yn y gyfres: 

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.

Ebrill 27ain, “Yr Efe - T.H. Parry-Williams a'r Isymwybod", gan Ioan Talfryn.

Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.

Mae’r darlithiau yn cychwyn am 7.00 y.h. ac mae lluniaeth ysgafn i ddilyn.  

 

Bydd ein Bore Coffi eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

Croeso cynnes i bawb.

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo