Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Get Adobe Flash player

Atal y Wasg

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Llun, 25/06/2018.

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ebrill 2018

Diweddariad misol, Ebrill 2018

 

“Darlledu yn yr 80au ar Radio Havana Cuba” oedd testun Lila Haines pan ddaeth i siarad â ni yn yr Amgueddfa ym mis Chwefror.  Bu’n gweithio ar yr ynys fel gohebydd a newyddiadurwraig ar y darllediadau Iaith Saesneg o 1988 tan 1992, cyfnod o newidiadau gwleidyddol mawr ar draws y byd.  Roedd chwech gorsaf radio cenedlaethol yng Nghuba ar y pryd, a Radio Havana oedd gorsaf swyddogol y llywodraeth, a darlledai mewn naw iaith.  Cafodd Lila gyfle i gyflwyno a golygu’r newyddion ar y radio, mynychu cynadleddau rhyngwladol a chyfarfod â phobl enwog fel Castro ei hun.  Soniodd am y 29,000 o blant a gludwyd i Guba i dderbyn gofal ar ôl ffrwydrad Chernobyl a’r parseli bwyd a anfonwyd i Ddwyrain Ewrop ar ôl Cwymp Mur Berlin yn 1989.  Yn yr un flwyddyn, cosbwyd a dienyddiwyd rhai o bobl blaenllaw Cuba, gan gynnwys Cadfridog Arnaldo Ochoa, am fod yn gysylltiedig â chartelau cyffuriau.  Lila oedd yn cyflwyno’r Newyddion yn fyw ar y radio pan dderbyniodd gyhoeddiad o Washington, yn cyhoeddi dechreuad Rhyfel Cyntaf y Gwlff.  Yn 1991 ymwelodd Nelson Mandela â Chuba ac mae gan Lila lun a dynnodd ohono ar yr achlysur hwnnw.

Ers gadael yr ynys, mae Lila wedi gweithio i’r Cynulliad yng Nghaerdydd ac i Oxfam.  Ar hyn o bryd mae hi’n Gadeirydd Masnach Deg dros Gymru, (edrychwch ar fairtradewales.com) ac yn gweithio ar ei liwt ei hun.  Dyma lun o Lila, gyda Suna oedd ym Merlin pan syrthiodd y Mur!

 

 

Yn ystod cyfnod 20/04/18 - 30/06/18 bydd un o’n radios yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o Arddangosfa Fforwm Treftadaeth Gogledd-Ddwyrain Cymru, “100 o Wrthrychau”.  Radio derbyniwr atgynhyrchiol Foulkes ydy o, a wnaethpwyd ac a werthwyd yn Siop Foulkes yn Y Rhyl, tua 1926.  Mae ganddo 4 falf ac mae’n cael ei bweru gan fatris.  Dyma

 lun o’r radio ac o’r siop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’r darlithiau nesaf yn ein cyfres, a gynhelir yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Ebrill 20fed, “Trasiedïau Morwrol yr ‘Ocean Monarch’ a’r ‘Lelia’”, gan Tony Griffiths a Keith Mountain.
Ebrill 27ain, yn Gymraeg, “Yr Efe - T.H. Parry-Williams a'r Isymwybod", gan Ioan Talfryn.
Mai 18fed, “Mwyngloddio yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru”, gan Alan Jones.
Mehefin 15fed, “Darlledu yng Nghymru”, gan Ifor ap Glyn.
Mehefin 22ain, yn Gymraeg, “Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau”, gan Dyfrig Hughes.
Bydd ein Bore Coffi a Stondin Blanhigion eleni ar Fehefin 2ail yn Eirianfa, 10.00-12.00, pan fyddwn yn cydweithio â Mind Dyffryn Clwyd ac Amgueddfa Dinbych.

 

Tybed faint ohonoch glywodd Geraint Lloyd, Radio Cymru, yn sgwrsio am Gwefr heb Wifrau efo Ioan Talfryn am 11.30 nos Lun, 19/02/18?  Mae’r clip yn dal ar wefan Radio Cymru.  Mae’n amlwg bod pobl y cyfryngau yn pori trwy’r papurau bro yn rheolaidd. 
 
 
Diolch i’r Bigwn am yr hysbys! 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

Effeithiolrwydd a Diogelwch Meddyginiaethau

Darlith gan yr Athro Dyfrig Hughes: 22/06/2018 : 7 y.h.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo